ÄGYPTISCHEN

Setninger med ordet ägyptischen


Handbuch der ägyptischen Königsnamen..
Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, s.
Wörterbuch der ägyptischen Sprache, bind IV, s.
Die Pastophoren im Kult der ägyptischen Götter.
Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, Wb 5, 227.4-14 hvilket betyr «stråenes land».
Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 1, 268.16 og i tilfellet av gudinne, en løftende kobra.
Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 1, 268.18 Byen var opprinnelig to nærliggende byer, Pe og Dep,Strabon, XVII.
Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 1, 263.7–264.4 da wadj er det gammelegyptiske ordet for fargen grønn (i referanse til fargen på papyrusplanten) og endelsen -et er en indikasjon på hennes kjønn.