ÅGEDALSTØ

Setninger med ordet ågedalstø


Fylkesvei 752 (Vest-Agder) passerer gjennom Ågedalstø.
Det var frem til 1980-tallet en kolonialbutikk på Ågedalstø.
Fylkesvei 4044 går mellom Ågedalstø i Lyngdal og Heptelii i Lindesnes.
Byggefelt ligger på Øygarden ved Ågedalstø og har medført noe tilflytting til stedet.
Ågedalstø er et sted i Audnedal i Lyngdal kommune i Agder, som ligger på østsiden av Ytre Øydnavann om lag midt på sjøen.