ØYEINNSKJÆRINGEN

Setninger med ordet øyeinnskjæringen


Øyeinnskjæringen er gul bare helt nederst.
Hele øyeinnskjæringen samt munnskjoldet er gult.
Bare nederste del av øyeinnskjæringen har gul farge.