AEROPOS

Setninger med ordet aeropos


Aeropos II eget styre ble også av kort varighet.
Παυσανίας; død 393 f.Kr.) var sønn og etterfølger av Aeropos II som konge av Makedonia.
Det har vært forsøk på å knytte Aeropos II nærmere den rådende kongeslekten, om enn med tynne bevis.
Et avsnitt hos Aelius Aristides, en gresk orator, hevder å vise at Aeropos II var den eldre broren av Arkelaos halvbror og således en sønn av Perdikkas II.
Ἀέροπος Αʹ) var sønn av Filip I, oldebarn av Perdikkas I, som historikeren Herodot mente var den første kongen av Makedonia, og Aeropos ble far til Alketas som etterfulgte ham.
Til sist, fortvilet over at de ikke greide å få en seier over sine fiender, og da de mente at de bare kunne vinne om de kjempet i nærværet av sin konge, bar hæren med seg spedbarnet Aeropos i slaget.
Da det er vanskelig å verifisere identiteten til Aeropos II med sikkerhet, er det mulig at både han og hans sønn Pausanias ikke tilhørte argeadedynastiet, eller tilhørte en slektsgren lengre ute, eventuelt nedstammet fra Perdikkas II.
En teori er at Aeropos II var en sønn av en Arribaios, en makedonsk hærfører fra Lynkestis, hvilket innebærer at han ikke var direkte i slekt med argeadedynastiet, skjønt han kan ha vært inngiftet og således fått autoritet til å overta tronen.
I styrte tronraneren Krateros i meget kort tid, kanskje kun noen dager, og at Aeropos II var verge for Orestes tyder det på at han ikke var sønn av Arkelaos I. På samme vis som Krateros ble mistenkt for å ha drept Arkelaos I, ble Aeropos II mistenkt, i henhold til historikeren Diodorus Siculus, for å ha drept Orestes.