AFMA

Setninger med ordet afma


Serien handler om agentene Jacob Krüger og Otto Krogh i AFMA (Avsnitt for mellemliggende anliggender) som må løse mysterier som faller utenfor ansvarsområdene til Politiets overvåkningstjeneste og E-tjenesten.