AFSARI

Setninger med ordet afsari


Gruppen bestod av Sverre Jensen, Øyonn Groven Myhren, Sidsel Brevig og Djavid Afsari Rad.
Javid Afsari Rad (født 1965 i Esfehan i Iran) er en iransk musiker som spiller klassisk persisk musikk.
Dikteren Jalal ad-Din Muhammad Rumi, som levde på 1200-tallet, har gitt navn til Afsari Rads ensemble .
I løpet av sin karriere har Javid Afsari Rad opptrådt på festivaler i Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika.
Kringkastingsorkestret hadde høsten 2006 en konsert hvor Javid Afsari Rad hadde komponert flere av verkene, og også medvirket som solist.
Han har også skrevet musikk for musikere som Deepika Thathaal, Javid Afsari Rad, Ciwan Haco, Kim Andre Rysstad, Kari Bremnes, Jonas Fjeld og Jeff Wasserman.
De senere årene har Ness også jobbet som arrangør og har i den sammenheng blant annet samarbeidet med Jenny Hval, Javid Afsari Rad, Mattis Myrland, Unni Løvlid og Diamanda Galás.
Siden 1990 har hun vært vokalist i rekke opptredener sammen med blant annet Birgitte Grimstad, Javid Afsari, Hege Rimestad, Geir Lystrup, professor Kristin Norderval og Erling Kittelsen i blant annet Oslo konserthus, Rockefeller, Det åpne teater, Blå, Henie Onstad kunstsenter, Cosmopolite, Det norske teater og Hausmania kulturhus.