AGHRAW

Setninger med ordet aghraw


En ung kvinne vil oppgi sin aghraw under en særskilt seremoni om våren på den dagen hun blir gift.