AKSJONSMETODENE

Setninger med ordet aksjonsmetodene


Hun satte også i verk en del av aksjonsmetodene hun kjente fra England.