ALDERSDEMENS

Setninger med ordet aldersdemens


Diabelli ble rammet av aldersdemens.
Høsten 2008 ble det kjent at Thatcher led av aldersdemens.
Omtrent 5070 prosent av pasienter med aldersdemens har Alzheimers sykdom.
Man regner med at ca. 20 % av alle mennesker over 80 år har en grad av aldersdemens.
Etter Alzheimers sykdom er vaskulære forandringer i hjernen den viktigste årsaken til aldersdemens.
Aldersdemens gir vanligvis symptomer som sviktende hukommelse og språkfunksjon, endret atferd og personlighet.
I tidsperioden 2001-2004 ble det gjennomført et prosjekt med dagtilbud på gård for demente i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.
Engedal ledet et statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i tidsrommet 1992–96, og har siden 1997 vært faglig koordinator ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.
Dersom tilstanden opptrer i høy alder, brukes gjerne begrepet aldersdemens (senil demens), mens man ofte snakker om presenil demens dersom vedkommende er relativt ung når symptomene inntrer.