ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN

Setninger med ordet allmennlærerutdanningen


Siden 1992 har allmennlærerutdanningen vært 4-årig.
I 1992 ble allmennlærerutdanningen utvidet til fire år.
Det norske Holocaust – et tema i allmennlærerutdanningen? .
Etter at allmennlærerutdanningen ble 4-årig er alle nye allmennlærere adjunkter.
Hun gikk Levanger videregående skole og deretter allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Levanger.
Han er førstelektor ved Universitetet i Agder og underviser på ulike nivåer innen allmennlærerutdanningen.
Videre utviklet HiNT et halvårig studium i allmennlærerutdanningen rettet mot bruk av uteområder som læringsarena (UTOLA).
Denne nye loven loven gjorde også at førskolelærerutdanningen ble en del av det pedagogiske høgskolesystemet på lik linje med allmennlærerutdanningen.
Den fireårige allmennlærerutdanningen ble fra og med høsten 2010 omstrukturert og delt i to 5-årige mastergradsprogrammer, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
Han har etatsutdanning fra forsvaret, bachelorgrad i nordisk arkeologi fra NTNU i Trondheim, og har bachelorgrad gjennom allmennlærerutdanningen HiNT, Levanger.
I Nord- Trøndelag har HiNT sikret regional forankring for mange lokale samarbeidsprosjekter mellom gård og skole, samt integrert gården som læringsarena i allmennlærerutdanningen.