AMBULANSEPERSONELL

Setninger med ordet ambulansepersonell


Bilen bemannes da av anestesilege og ambulansepersonell fra sykehuset.
Krav til ambulansepersonell er idag hjemlet i akuttmedisinforskriften.
Ambulansepersonell betegner i Norge dem som jobber i ambulansetjenesten.
Han ble etter vært ansatt ved som ambulansepersonell og var der i rundt åtte år.
Boken fikk mye omtale og var med å endre opplæringen av ambulansepersonell i Norge.
Dette er ambulansepersonell med mange års tjenestetid på akuttambulanse i Oslo/Akershus.
To av de drepte var ambulansepersonell som ankom stedet en stund etter det første angrepet.
Fagforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon – AMPY organiserer ambulansepersonell.
Ambulansepersonell har i sin utdanning skolering i hvordan man tar imot ukompliserte fødsler.
I tillegg til ambulansepersonell og brannvesen ble også Sivilforsvaret og Heimvernet satt inn.
Blant annet så skulle ikke ambulansepersonell slippes fram til et åsted før område var sikret av politi.
Kapreren ble pågrepet av brannvesenet og ambulansepersonell og deretter overlatt til politiet da disse ankom.
Stasjonen huser i tillegg til egne mannskaper og ambulansepersonell, etatens seksjon for service- og logistikk.
Hun ble gjenopplivet av ambulansepersonell, men hadde da fått store hjerneskader grunnet langvarig oksygenmangel.
De fremholdt at ambulansepersonell burde behandle alle som er skadet med respekt, uansett om vedkommende er ruset eller ikke.
Etter nesten fem minutter med hjertestans, gav ambulansepersonell Anselmo en sprøyte med adrenalin, og sendte ham til sykehus.
Ambulanse tilkalles når selvmordet blir oppdaget, men hjerte-lungeredning blir først igangsatt når ambulansepersonell ankommer.
Til tross for at de er ambulansepersonell og USA er nøytral, er begge bevæpnet fordi fienden kan og vil drepe alle som bistår de Allierte.
Både ansatte i politiet, Statens vegvesen, ambulansepersonell, vitner og overlevende pleier å forteller om sine erfaringer rundt trafikkulykker.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangerer en rekke kurs og konferanser for blant annet for ambulansepersonell, brann- og politimannskaper, sykepleiere og leger.
Medisinsk praksis utøvet av person som ikke er lege som for eksempel sykepleiere, ambulansepersonell, fysioterapeuter, dietetikere, radiografer og vernepleiere.
Ambulansepersonell benytter ofte en båre som fungerer som en stol som kan være lettere å få opp eller ned trange trapper og gjennom trange passasjer enn de vanlige bårene.
Deretter ville bomber plassert i guttenes biler detonere, for å drepe resten av elevene i tillegg til politi, ambulansepersonell og journalister som hadde kommet til stedet.
Denne praksis førte til at ambulansepersonell ved massedrapene på Utøya ble stående uvirksomme i påvente av politiets klarering, mens frivillige sivile rykket til unnsetning.
Bergingsarbeidet ble utført av lokalt brannvesen, ambulansepersonell fra Helse Bergen, Sivilforsvaret, marinefartøy fra Haakonsvern, mannskap fra politiet og frivillige fra Røde Kors.
De fleste steder er dette rene transportmidler som legen bruker ved sykebesøk, men enkelte steder er de utstyrt som utrykningskjøretøyer og er bemannet med ambulansepersonell i tillegg.
I 2007 ble Sofienbergparken mye omtalt i mediene etter den såkalte Ambulansesaken, hvor en mann ble slått ned i parken og ambulansepersonell fra Ullevål sykehus unnlot å ta ham med seg.
Personellet på motorsykkelen har fått kjøreopplæring hos politiet, og i tillegg er de utdannet paramedic (høgskoleutdannet ambulansepersonell) og har de samme delegeringer som øvrig ambulansepersonell i Oslo.
Av denne grunn er det vanlig at ambulansepersonell, som vanligvis er den kategori av helsepersonell som administrerer naloxon i forbindelse med opiod-overdoser, samtidig setter en dose intramuskulært og en dose intravenøst.
Kodenavnet hennes er i dag et engelsk ord («paramedic»), men spillet er satt til 60-tallet, før «paramedic» ble et uttrykk for ambulansepersonell, så kodenavnet Para-Medic er et teleskopord satt sammen av «parachute» og «medic».Kojima Productions.
Festivaler har ofte en egen, intern sikkerhetsavdeling med sikkerhetsansvarlige, og samarbeider i tillegg eksternt med blant annet leger, Røde Kors, politi, ambulansepersonell, kystvakt og private sikkerhetsselskap for å sikre festivalpublikummets trygghet og helse.