AMFIBIEARTER

Setninger med ordet amfibiearter


I alt beskrev han 1096 fiskearter, 556 amfibiearter og 872 krypdyrarter.
Fire amfibiearter finnes, inkludert den endemiske Eleuthrodactylus shrevei eller Sankt Vincent-frosk.
Den har om lag 140 pattedyrarter, over 300 fuglearter, rundt 100 amfibiearter og over 10000 insektarter.
Området er en kjent zoologisk lokalitet med fem amfibiearter og et rikt insektliv, særlig når det gjelder øyenstikkere.
I tillegg finnes 32 arter pattedyr, 130 fuglearter, 9 amfibiearter, 13 reptilarter, 28 fiskearter og 1337 ulike arter med insekter.
I Costa Rica er det blant annet rundt 10000 trearter, minst 850 fuglearter, 205 pattedyrarter, 160 amfibiearter, over 1000 fiskearter og mer enn 35000 insektarter.
Frem til nå er om lag 40000 plantearter, fiskeslag, fuglearter, 429 arter pattedyr, 428 amfibiearter og 378 reptilarter blitt vitenskapelig klassifisert i regionen.
Frem til nå er om lag 40 000 plantearter, 3000 fiskeslag, 1294 fuglearter, 427 arter pattedyr, 428 amfibiearter og 378 reptilarter blitt vitenskapelig klassifisert i regionen.
Av hjemmehørende dyrearter finnes 62 pattedyrarter, 93 reptilarter, 73 amfibiearter, 307 arter av ferskvannsfisk samt 420 fuglearter som tilbringer minst noe av året i delstaten.
Reservatet har et svært stort biologisk mangfold, med blant annet over 2500 plantearter, rundt 100 pattedyrarter, 400 fuglearter, 120 reptil- og amfibiearter, samt tusener av insektarter.