AMRADIO

Setninger med ordet amradio


Voice of Korea sender på kortbølge samt noen lavere frekvenser som kan mottas på AMradio ment for naboland.