AMTSHAUPTLEUTE

Setninger med ordet amtshauptleute


Ved Generell instruks for inndeling i krets- og amts-ledere (Generalinstruktion an die Kreis- und Amtshauptleute) av 22. juni 1816 ble forvaltningen inndelt i mindre geografiske enheter.