ANDREORDENS

Setninger med ordet andreordens


Han skapte teorien om andreordens faseoverganger.
Den er en andreordens, partiell differensialligning.
Tilsammen utgjør de N andreordens differensialligninger som representerer en generalisering av Newtons tredje lov.
En elliptisk partiell differensialligning er en andreordens differensialligning der koeffisientene oppfyller visse krav.
Religionsfilosofi er en andreordens aktivitet, dvs. ikke en del av det religiøse selv, men relatert til de ulike religionene.
Noen lineære andreordens partielle differensialligninger kan klassifiseres som parabolske, hyperbolske, ultrahyperbolske eller elliptiske.
Støtdemperens demping er tilnærmet proporsjonal med hastigheten av fjæringsbevegelsen, noe som gir andreordens dynamikk, hvor en den ideelle kritiske dempingsfaktoren kan utregnes.
Denne boka inneholder mange av Boolos' arbeider som rehabiliterer Frege, et antall artikler om mengdelære, andreordens logikk og bevisteori, og tre korte artikler om Gödels ufullstendighetsteorem.