ANSATSENE

Setninger med ordet ansatsene


Da Sangallos byggverk presenterer høyrenessansens ypperste stil og viser allerede ansatsene til tidligbarokken.
I Norge er de første Oslo, Trondheim og Skien, som kan ha de første ansatsene til bydannelse allerede på 900-tallet.