APOKOPERTE

Setninger med ordet apokoperte


Det mest karakteristiske trekket ved dialekten er den store delen apokoperte former.
Tydalsmålet har kløyvd infinitiv som de fleste trønderske dialekter, men i motsetning til «vanlig» trøndersk blir ikke overvektsorda apokoperte.