ARBEIDSTILLATELSEN

Setninger med ordet arbeidstillatelsen


Hun mistet da arbeidstillatelsen, noe som utløste teaterstreiken.
I 1918 mistet hun arbeidstillatelsen i Russland, men hun gav ikke opp arbeidet av den grunn.
Sembagare forteller Fossey at arbeidstillatelsen hennes kanskje står i fare om hun fortsetter å skremme vekk turistene.
Etter først å ha mistet jobben og fått inndratt arbeidstillatelsen kom politiet og hentet ham for å kaste ham ut av landet.
Grunnet den manglende arbeidstillatelsen ble Dong, umiddelbart etter at han kom til United, lånt ut til Royal Antwerpen for å få førstelagserfaring.
Den 30. januar bekreftet Liverpool at de hadde signert Coutinho på en langtids kontrakt, etter arbeidstillatelsen var i orden, og han fikk trøye nr 10.
Rob Doroshuk forlot TIK da klubben rykket ned, og Marc Laniels gjestespill på høsten tok en brå slutt da noe viste seg å være i uorden med arbeidstillatelsen.
Arbeidstillatelsen er i orden, og etter litt små justeringer på kontrakten signerer Abdul Karim Ahmed med FK Tønsberg etter å ha trent med laget i tre måneder.
Harald Langemyhr hevdet også til sitt forsvar at praksisen med at arbeidere fikk gå i gang og jobbe før arbeidstillatelsen hadde blitt gitt var godt kjent av politiet, og at det skjedde i forståelse med dem.
UDI mener Langemyhr har operert med to sett arbeidskontrakter; en som ble vedlagt søknaden om arbeids og oppholdtillatelse, og en med langt dårligere betingelser som ble forelagt den ansatte etter at arbeidstillatelsen var godkjent.