AREALKRAV

Setninger med ordet arealkrav


Det er reduksjonsfaktorer for arealkrav for ett og 2 år gamle hester.
Kommunen hadde imidlertid ikke stilt arealkrav til fordel for næringsvirksomhet i området.
I de produktive områdene lenger sør i Skandinavia har gaupene betydelig mindre arealkrav, og en hunngaupe kan benytte seg av 3-400 kvadratkilometer.
Melkegraver har større arealkrav og større arbeidskrav for bonden, men koster langt mindre i innkjøp og er langt sikrere i tilfelle strømbrudd, samt at det fins færre deler og dermed mindre som kan gå i stykker.