ARKITRAVENE

Setninger med ordet arkitravene


Arkitravene på toppen av disse søylene er beregnet til å veie rundt 70 tonn.
De joniske og korintiske arkitravene er oppdelt i to eller som regel tre svakt utspringende felt over hverandre og avsluttes øverst vanligvis med mer eller mindre rikt profilerte lister.