ARTF

Setninger med ordet artf


Verdensbankens bidrag er det multilaterale fondet Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), som ble oppretter i mai 2002.