ATTFØRINGSARENA

Setninger med ordet attføringsarena


Noen av årsakene til startvanskene var at tiltakstyper og kravspesifikasjoner i NAV ikke passet i struktur og omfang til Grønn arbeid, i tillegg til skepsis til gården som attføringsarena.