AUSEN

Setninger med ordet ausen


Ausen påtok seg en rekke offentlige verv.
Like ved innløpet ligger den veiløse grenda Ausen.
Farfaren, handelsmann Ole Ausen, kom fra Osen på Ytterøy.
Martin Ausen og hustru Henrikke Sivertsen; han hadde en eldre bror og to yngre søstre.
Ausen var varaordfører da Halfdan Harnoll døde i mai 1918, og rykket opp til ordfører for resten av året.
Halfdan HarnollHarnoll døde i mai 1918, så varaordfører Ausen rykket opp til ordfører for resten av året, se Strømsøe, op. cit.
Olaf Richard Ausen (født 1. juli 1862 i Levanger, død 10. januar 1949 samme sted) var en norsk forretningsmann og politiker (V) som fra 1918 til 1919 var Levanger bys ordfører.
Etter bybrannen i 1897 ble Ausen disponent ved potetmel- og glukosefabrikken i Levanger, noe han var frem til den ble solgt i 1916 og ombygget til en melkekondenseringsfabrikk.
Ausen var tilknyttet Levanger og Skogns Sparebank som tillitsmann og funksjonær i en mannsalder, som formann i direksjonen (styret) 1898–1905, bankkasserer 1905–1915 og administrerende direktør 1915–1934.