AUSTRINGENE

Setninger med ordet austringene


Eorl døde i et slag i Kollemoene mot Austringene.
Khamûl, en leder av Austringene, og nestkommanderende etter Heksekongen.
Han hevnet sin fars død ved å erobre store deler av Rhovanion fra Austringene.
Ættefeiden, den store pesten, og invasjonen av Vognfolket (en stamme av Austringene).
Han var sønn av kong Ostoher, og som kronprins av Gondor red han mot Austringene og slo dem.
Austringene var høye, slanke og brede over skuldrene, var svart i huden, øyne og hår var også svart.
Sammen klarte Éothéod og Gondors hær å overvinne Austringene og orkene, og drev dem ut i Kollemoene.
Men freden skulle ikke vare evig, og etter mange år med fred angrep austringene igjen Gondor, i år 541 T.T.
Minalcar var regent fra år 1240 i det tredje tidevervet, og slo et avgjørende slag mot Austringene som han beseiret nær ved Rhûnhavet.
Det er antatt at hvis Haradrim eller Austringene hadde vært i stand til å angripe Gondor på dette tidspunktet, da ville Gondor ha falt.
Sudringene og de ville austringene la ned sine våpen og overgav seg, for senere å bli sendt hjem i fred av Aragorn, senere kong Elessar.
Etter å ikke ha fått svar på sine meldinger på over et år, dro Cirion vest gjennom Anórien, for å forhindre at Austringene krysset Anduin ved Grunnene og Kollemoene.
Austringene hadde sine storthetstider på samme tid som vognfolket, men var flere ganger trusler for Myrkskog og Gondor opp gjennom tidene, helt til slutten av Ringkrigen, da Sauron allierte seg med dem.
Hadorianerne (folket av Hadors hus) ble spredd, drept eller gjort til slaver, mens Noldorene ble gjort til slaver i Morgoths gruver hvis de ikke rakk å flykte i tide, Morgoth fanget også Austringene der.