AVLASTNINGSBASSENG

Setninger med ordet avlastningsbasseng


Dette reservoaret fungerer også som avlastningsbasseng for El Chocon-demningens reservoar som ligger ovenfor (1.200 MW).