AVSNITTSSJEF

Setninger med ordet avsnittssjef


Etter at major Brock falt tok rittmester Gedde over som avsnittssjef den 27. april.
I sin ungdom tok han befalsskole, og var fenrik på Steinkjerssannan 1966–1968 og avsnittssjef for Heimevernet på Fosen 1988–2006.
Avdelingen er sammen med Innsatsstyrke Derby, en av HV02s utrykningsstyrker.https://hv02.no/utresk/history/Utryknings-Eskadronen het opprinnelig Mitraljøse-Eskadronen (startet faktisk som Snarøya HV-område) og var en del av HV-avsnitt 025 med Andreas Hauge som avsnittssjef i mange år.