BÅKKÅ

Setninger med ordet båkkå


Vårrå, båkkå, kåmmå, småkkå, låsså, spållå.
Hun vokste opp på garden Båkkå i Herand i Jondal.
Jamvektsord har full utjamning som i å våttå («å vite») og å båkkå («å bake»).Itj (trykksvak) og ittje (trykksterk).