BAKKATUNNELEN

Setninger med ordet bakkatunnelen


Bakkatunnelen er en veitunnel på fylkesvei 5623 i Aurland kommune i Vestland.
Bakkatunnelen ble åpnet 28. september 2001 etter 16 måneders byggetid, og gjorde veien tryggere.
Bakkatunnelen ble bygd som rassikringstiltak, forbi et svært rasfarlig veiparti, dette veipartiet er åpent for gående og syklende.