BAKKEHØYDE

Setninger med ordet bakkehøyde


Alt som nå er bevart på en bakkehøyde er den ene veggen av Den store hallen.
Noen innretninger har kun det siste til hensikt, og er da plassert i bakkehøyde.