BAKVEKT

Setninger med ordet bakvekt


Disse eventyrene har heller ingen lov om bakvekt.