BARDYLIS

Setninger med ordet bardylis


Da han yppet seg mot den illyriske kongen Bardylis og forsøkte utvide kongedømmet nordøstover gikk det katastrofalt.
Perdikkas styrte fram til 359 f.Kr. og var allerede svekket i strider med Athen, og fant ut at han ville konfrontere den illyriske herskeren Bardylis.