BARNEHAGEFORMÅL

Setninger med ordet barnehageformål


Men to av bygningene er blitt avsatt til barnehageformål.