BEGREPERS

Setninger med ordet begrepers


Religiøse begrepers natur relateres til hverdagslige fenomen, vitenskapelige oppdagelser, moral og den estetiske dimensjon ved virkeligheten.
Selv mener jeg faktisk at også Time kommune stiller foran magasinet dersom vi skulle favorisere en annen «time» enn tidsenheten, men det viser vel at pekerside er et godt kompromiss når vi har forskjellig syn på begrepers «viktighet».