BESLUTNINGSDYKTIGHET

Setninger med ordet beslutningsdyktighet


Resolusjoner vedtas ved relativt flertall med en beslutningsdyktighet på to tredjedeler.
Faget stiller store krav til fagkunnskaper, beslutningsdyktighet, stressmestring og operasjonsferdigheter.
Haig var imponert Curzons hode og beslutningsdyktighet, og mente Curzon hadde mildnet siden tiden som visekonge i India (hvor Haig hadde tjenestegjort samtidig som generalinspektør for kavaleriet i India), og mente at Curzon hadde mistet sin «gamle pompøse væremåte».