BESTANDSTETTHETENE

Setninger med ordet bestandstetthetene


De naturlig lave bestandstetthetene blant store rovdyr medfører ekstra store krav til en effektiv og presis forvaltning.