BESTANDSTILVEKSTEN

Setninger med ordet bestandstilveksten


Dødelighet er den faktoren med sterkest påvirkning på bestandstilveksten til store rovdyr, og derfor er det viktig å kartlegge omfanget og betydningen av ulike dødsårsaker.