BEYEN

Setninger med ordet beyen


Beyen tok utgangspunkt i Benelux-avtalen fra 1944.
Beyen er blant de mindre kjente av pionerene bak EU.
Messina-konferansen ga Beyen mulighet til igjen å presentere sin plan.
Den pfalziske arvefølgekrig innebar nye ødeleggelser av beyen, i 1689.
Beyen nektet, siden han så de opplagte konfliktene dette ville føre til.
Han ble lakei, eller livrist hos beyen av Constantine og konverterte trolig til islam.
Midtmedaljongen bar opprinnelig navnet til beyen, deretter innskriften «uavhengighet».
Berthezène ledet soldatene til Médéa i juni 1831 for å hente ut beyen og den franske garnisonen.
Johan Willem Beyen hadde vært belgisk utenriksminister etter oppbygningen etter andre verdenskrig.
Bech regnes sammen med Johan Willem Beyen og Paul-Henri Spaak som grunnleggerne for Romatraktaten.
I 1256 ble byen erobret av den tyrkiske beyen Karamanoğlu Mehmet Bey som byen senere ble oppkalt etter.
Johan Willem Beyen ble født inn i en velstående familie og tilbrakte en bekymringsløs barndom i Utrecht.
Johan Willem Beyen (født 2. mai 1897, død 29. april 1976) var en nederlandsk bankmann og utenriksminister.
Etter å ha utstasjonert 500 mann i Blida okkuperte han Médéa uten å møte motstand, siden beyen hadde flyktet.
Kongene av Nepal og Bhutan ble utnevnt til ordenen, det samme ble emiren av Kuwait, beyen av Tunis og kongen av Libya.
Skattene nådde i liten grad beyen, og i tillegg valgte kommisjonen å redusere tollsatsene inn til Tunis helt ned til 3 %.
Den ble innstiftet 6. september 1956 av beyen av Tunis, Muhammad VIII al-Amin, etter at Tunisia samme år hadde vunnet selvstendighet.
Tripoli-traktaten (Traktaten for fred og vennskap) var en fredstraktat i 1796 mellom Amerikas forente stater og Beyen og Barbareskkysten.
I 1746 sendtes han som sjef for linjeskipet Oldenborg sammen med to andre linjeskip til Middelhavet, hvor han sluttet fred med beyen av Algier.
Beyen av Tunis var den eneste som nektet å gi kompensasjon, og Blake ødela de to kystbatteriene og ni algeriske skipene i Porto Farina med 15 skip.
Moskéen i Dunasir (nå Kiziltepe) ble bestilt av den artukidiske beyen Yülük Arslan (11841203) og fullført etter hans død i 1204 av hans bror Artuk Arslan (12031239).
Hans verste militære feilsteg var da han ble tilkalt for å støtte beyen i Médéa, hvis støtte til franskmennene og hvis korrupsjon hadde ført den lokale befolkningen til å gå imot ham.
Clausel forsøkte også å utvide Frankrikes innflytelse inn i Oran og Constantine ved å forhandle med beyen av Tunis om å forsyne "lokale" herskere som ville operere under fransk administrasjon.
Marskalk Clausel og Ahmed kranglet diplomatisk om Ahmeds motvilje mot å anerkjenne det franske styret over Bône, som han fremdeles regnet som osmansk territorium, og Clausel bestemte seg for å angripe beyen.
Under Messina-konferansen i 1955 ga Beyen uttrykk for at en europeisk politisk enhet ikke kunne oppnås uten et felles marked, med et visst felles ansvar for den økonomiske og sosiale politikk og overnasjonal overhøyhet.
I tillegg møtte utenriksministrene Gaetano Martino (Italia), Johan Willem Beyen (Nederland), Antoine Pinay (Frankrike),(Luxembourg), Paul-Henri Spaak (Belgia) samt statssekretær i Tysklands utenriksdepartement Walter Hallstein.