BIOGASSDRIVSTOFF

Setninger med ordet biogassdrivstoff


Anlegget skal levere biogassdrivstoff tilsvarende to millioner liter diesel årlig.
Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) åpnet 16. februar 2010 biogassanlegg ved Bekkelaget renseanlegg som skal levere biogassdrivstoff tilsvarende to millioner liter diesel årlig.