BIOMETAN

Setninger med ordet biometan


En vanlig handelsbetegnelse for oppgradert biogass er Biometan.
Denne biogassen kan anvendes direkte som brensel i kraft-varme gassmotorer eller oppgraderes til naturgass-kvalitet biometan.
I Sverige har fokuset vært primært på store anlegg i avfallssektoren, hvor biogassen oppgraderes til drivstoff Biometan som holder samme kvalitet som oppgradert naturgass (CNG).