BLINDRUTER

Setninger med ordet blindruter


Det var seks glassvinduer mot havet og to blindruter mot land.