BLODPLATEN

Setninger med ordet blodplaten


Ib på blodplaten.
Komponentene i den strukturelle sonen bidrar til at blodplaten beholder sin diskoide for når den ikke er aktivert, og ved formendringen som skjer når blodplaten aktiveres.