BLUCHER

Setninger med ordet blucher


I 1814 konstruerte han et damplokomotiv som han kalte Blucher.