BLYGLASS

Setninger med ordet blyglass


De har hatt blyglass.
I vinduene er det innlagt blyglass.
Hun jobber med blyglass og mosaikk i tillegg til grafikk og maleri.
Videre er vinduene reparert med blyglass, kirken skal vaskes og males innvendig.
Både vinduet og oppdelingen i de ti rutene med blyglass er tegnet i det gylne snitt.
Krystallglass (også kalt blyglass) er en type glass som har en annen kjemisk sammensetning enn vanlig glass.
Vestgavlens vindu i blyglass ble værende da man antok at et tidligere vindu hadde hatt samme plassering under middelalderen.