BOKKUNST

Setninger med ordet bokkunst


Terje Stemland kalte de bokkunst.
Hun har særlig arbeidet med bokkunst i barnebøker.
Navnet ble endret til Norsk forening for bokkunst i 1915.
Han var også med i styret for Norsk Forening for Bokkunst.
Numer er et norsk tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.
Han var styremedlem (og en tid formann) i Foreningen for norsk bokkunst.
Begge hører til mesterverkene fra den karolingiske renessanses bokkunst.
Hva som er blitt bevart er metallarbeider, skulpturer, og religiøs bokkunst.
Han ble overlærer i bokkunst ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1964.
Denne utgaven regnes blant det ypperste av norsk bokkunst og er fremdeles i salg.
Zanobi Machiavelli (født 1418/1419, død 1479 i Pisa.) var en italiensk maler og illuminatør (bokkunst).
Hun er diplomutdannet i grafisk design, bokkunst og kunstgrafikk, fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo.
Tegnerforbundet driver galleri i Oslo og utgir fire ganger i året Numer, et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.
Han har også bygd opp en stor samling bokkunst fra norske bildebøker på Ås bibliotek og arbeidet som bokanmelder av barnebøker.
Faktisk er det mange av disse motivene som er benyttet i dag i moderne bokkunst, utsmykninger, gullsmedarbeider og tatoveringer.
Numer er Nordens eneste tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, og sendes til alle forbundets medlemmer og andre abonnenter.
Han har mottatt flere priser for sin bokkunst, deriblant Kirke- og undervisningsdepartementets bildebokpris flere ganger på 1970-tallet.
Innflytelsen fra insulær kunst påvirket all påfølgende europeisk middelalderkunst, særlig i de dekorative elementene i romansk og gotiske manuskripter og bokkunst.
Foreningen for norsk bokkunst (etablert 14. mai 1900 i Kristiania) var en norsk forening som ivret for bokkunst og forestod flere utgivelser i samarbeid med norske forlag.
Omar Wilhelm Andréen (født 12. september 1922, død 1. juni 2010Numer-Tidsskrift for tegning, illustrasjon, bokkunst, nr 3, 2010, side 36.) var en norsk tegner, grafiker og illustratør.
Romanen Hypnerotomachia Poliphili, som ble trykt i Venezia i 1499 av Aldo Manuzio, regnes som et mesterverk innen italiensk bokkunst; der formes bokstaver og illustrasjoner i et harmonisk samspill.
Det bidro til en rik håndverkskultur som ikke bare skapte utsøkt metallarbeid, rikt utsmykkede keltisk høykors, men også bokkunst som i de irske alterbøkene og bibelmanuskripter, det mest fremragende var Kellsboken.
Hypneroto2.jpg|thumb|Oppslag fra Francesco Colonnas' Hypnerotomachia Poliphili, trykt av Aldo Manuzio i Venezia 1499, et eksempel på italiensk bokkunst der antikvaskriften og illustrasjonene danner en harmonisk helhet.
Hun regnes som en av de fremste bildebokskaperne i verden og blitt hedret med flere priser for sin bokkunst, deriblant den internasjonale Bologna Ragazzi Award (BRAW) i klassen Fiction under Barnebokmessa i Bologna i 2011 og 2013.
Bokkunstprisen er en norsk ærespris som blir tildelt en person, et forlag eller en virksomhet som har gjort en betydelig innsats over et lengre tidsrom for å fremme god bokkunst ved å formgi, illustrere, produsere eller utgi kvalitetsbøker.
Drogon-sakramentet (fransk Sacramentaire de Drogon, MS lat. 9428) i Det franske nasjonalbibliotek, Bibliotheque Nationale de France, i Paris, er et karolingst illuminert manuskript på pergamentpapir, et av monumentene innen fransk illuminerte bokkunst fra middelalderen.
Han arbeidet med bokkunst for forlag som Gyldendal, Tiden og Aschehoug og illustrerte flere barnebøker, deriblant Alf Prøysens Musevisa som billedbok, med litografier i 1949 og på nytt med fargerike guasjmalerier i 1959.Søk på «Alf Prøysen» /«Musevisa» i antikvariat.net Fra 1952 arbeidet han frilans som teatermaler, scenograf, dokke- og maskemaker.sceneweb.nos presentasjon av Willie Nordrå Nordrå var siden fast ansatt som scenograf i NRK fra 1968.