BOREKUTT

Setninger med ordet borekutt


Såld brukes for å skille ut borekutt fra boreslam ved brønnboring i for eksempel Nordsjøen.