BOSETTELSEN

Setninger med ordet bosettelsen


Grotta ble oppdaget i 1750 av den første bosettelsen på gården i Grønlia.
Skolen ligger sentralt ved Hyefjorden, men bosettelsen i bygda er vidstrukket.
Denne gamle bosettelsen er fortsatt grunnmur for byens sentrum, og kalles Kom-El-Dikka.
Disse hendelsene var viktige, ikke bare i forhold til maktkampen omkring samlingen av Norge, men i enda større grad for bosettelsen på Island.
Høvdingen var lederen for landsbygden og avgjorde blant annet uenigheter mellom beboere, styrte krigføring og sørget for at alle innbyggerne i bosettelsen hadde mat.
I Norge var jakt matauk eller bekjempelse av skadedyr helt til slutten av 1800-tallet, og jakten var forutsetningen for bosettelsen av Norge etter den siste istida for 10 000 år siden.