BRAKERØYABANEN

Setninger med ordet brakerøyabanen


Brakerøyabanen.
Brakerøyabanen, også kalt «Bakgår'n», sto ferdig i 1936.
Brakerøyabanen ligger på, var i tidligere tider badeområde.
Brakerøyabanen er hjemmebane for bandyavdelingen i Sparta/Bragerøen.
Brakerøyabanen ligger i Lier, men eies og driftes av Drammen kommune.
Hjemmekampene i fotball ble spilt på Brakerøyabanen eller Liungbanen.
Sparta/Bragerøens klubbhus ligger i umiddelbar nærhet til Brakerøyabanen.
Brakerøyabanen ble åpnet i 1936, anlagt av arbeidsledig ungdom på nødsarbeid.
Brakerøyabanen ble dermed et av de svært få idrettsanleggene i landet som fikk strekklys.
Selv om Brakerøyabanen ligger i Lier kommune ble den anlagt og er eid av Drammen kommune.
Bragerøen hadde sine aktiva plassert i det nye klubbhuset ved Brakerøyabanen, og hadde lite gjeld.
Naboklubben Sparta, som hadde sin egen fotballbane, benyttet også Brakerøyabanen til sine bandykamper.
Klubbens hjemmebane Brakerøyabanen, som også kalles «Bakgår'n», ble anlagt av ungdom på nødsarbeid samme år.
Mest kjent i så henseende var Nøsteboligen, også kalt Nationalblokka, ved Brakerøyabanen, like over grensa til Lier.
Spartas bandyaktivitet foregikk på Brakerøyabanen, en hjemmebane de forøvrig delte med nabo og rival Bragerøens Ballklubb.
I 1935 ble Sparta tilsluttet Norges Bandyforbund og den lokale bandykretsen, og omtrent samtidig ble Brakerøyabanen anlagt.
Hovland Olsen vokste opp i umiddelbar nærhet til Brakerøyabanen, hjemmebanen til det som den gang het Bragerøens Ballklubb.
Brakerøyabanen ble for øvrig flyttet 50 meter sidelengs da motorveien (E18) skar langsmed banen på begynnelsen av 70-tallet.
Dette skapte så mye frustrasjon at det oppstod hissige konfrontasjoner mellom bandyfolket og E-verkets montører på Brakerøyabanen.
Brakerøyabanen ble fast hjemmebane for bandyavdelingen, siden grusbanen egnet seg best til islegging og hadde godkjent strekklysanlegg.
Brakerøyabanen var lenge det eneste lovlige stedet for graffiti på det sentrale østlandsområdet, og kvaliteten på enkelte piecer var svært høy.
Spartas fremste meritter skriver seg fra bandysporten, der klubben hadde Brakerøyabanen som hjemmebane, en arena de delte med nabo og rival Bragerøen.
Brakerøyabanen, også kalt Bragerøen idrettspark, «Bakgår'n» og «Sota park», er en bandy- og fotballbane på Brakerøya i grensetraktene mellom Drammen og Lier.
Samme år som den ble stiftet fikk klubben invilget opptak i Norges Fotballforbund og kunne dermed delta i organisert seriespill på den nybygde Brakerøyabanen.
Fotballgruppa holder til på Lier stadion som eies av Lier kommune, mens bandyavdelingen har tilholdssted på Brakerøyabanen som ligger ved grensen mot Drammen kommune.
Deretter ble videre planer for utbygging ufrivillig lagt på is, på grunn av planlegging og arbeidet med den nye Osloveien som forårsaket flyttingen av Brakerøyabanen.
Det geografiske skillet mellom de to klubbene gikk like ved Brakerøyabanen, nærmere bestemt ved den gamle jernbaneundergangen, der man i dag finner påkjøringsbrua til E18 i retning Oslo.
Etter ti år uten hjemmearena for fotball kunne Sparta dermed ta i bruk det nye Lier stadion på Stoppen i 1972.Spartas fremste meritter skriver seg fra bandysporten, der klubben hadde Brakerøyabanen som hjemmebane, en arena de delte med nabo og rival Bragerøen.