BRANSJENORMERBRANSJENORMER

Setninger med ordet bransjenormerbransjenormer


Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har utarbeidet flere bransjenormerBransjenormer for medlemmer av Verdipapirfondenes forening som regulerer flere virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring.