BRUKEGRENSESNITT

Setninger med ordet brukegrensesnitt


Tibia trengte i starten frivillige til å være administratorer, samt å lage brukegrensesnitt.
Med et grafisk brukegrensesnitt menes hvordan brukeren ser og opplever av hva som finnes på dataskjermen.
Istedenfor å forsøke tvinge en bestemt oppgave inn i et regneark i Excel kunne en tilpasset løsning bli forfattet, modifisert og oppdatert ved behov, uten kompromisser i funksjonene, og med et særegent brukegrensesnitt, på svært kort tid i forhold til tradisjonelle programmeringsverktøy.