BRUXELLENSE

Setninger med ordet bruxellense


Bembidion bruxellense lever der det er leireholdig grunn, i kulturlandskapet, der det er sparsom vegetasjon.
Bembidion bruxellense er en av billene i delgruppen (underfamilien) skyggeløpere (Trechinae) i familiegruppen løpebiller.